Atsakomybė

  • Visimasazai.lt neatsako už pateikiamos informacijos turinį, naujumą, tikslumą ar padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi svetainėje www.visimasazai.lt pateikta informacija.
  • Visimasazai.lt neteikia masažo ar kitų paslaugų bei neatsako už svetainėje talpinamų masažo salonų ar masažo specialistų atliekamus masažus ar kitas paslaugas.
  • Visimasazai.lt yra informacinio pobūdžio svetainė-katalogas į kurį gali patekti masažo salonai ar specialistai.
  • Visimasazai.lt pasilieka sau teisę redaguoti, keisti ar šalinti informaciją, skelbiamą visimasazai.lt svetainėje.
  • Visimasazai.lt svetainėje yra nuorodų į kitus interneto tinklalapius. Visimasazai.lt nėra atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.